บริการสแกน 3 มิติ
3D Scanning

ผลิตชิ้นงานที่อ้างอิงจากชิ้นงานที่มีอยู่จริง

งานศิลปะ งานเก็บรักษา หรืองานแก้แบบทางวิศวกรรม

ทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่

ระบบสแกน 3D ของเรา

Structured Light Scanner (SLS)

งานสแกนคุณภาพสูง ด้วยความแม่นยำสูงสุดถึง 0.10mm*

ส่งไฟล์งานได้หลายนามสกุล เช่น STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC และอีกมากมาย

* ขึ้นอยู่กับลักษณะต่างๆของแต่ละชิ้นงาน

ตัวอย่างงานสแกน

นี่คือตัวอย่างงานสแกนที่เราเคยทำ

ผลงานสแกนงานศิลปะ
ผลงานสแกนชิ้นงาน Digital
ผลงานสแกนทางวิศวกรรม
ผลงานสแกนด้านเครื่องกล
ผลงานสแกนด้านเครื่องกล
ผลงานสแกนงานศิลปะ
ผลงานสแกนด้านเครื่องกล
ผลงานสแกนด้านเครื่องกล

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ทางเส้นทางข้างล่างนี่